Opetus- ja kulttuuriministeriö on 12.12.2013 hyväksynyt Turun ammattikorkeakoulun toimilupahakemuksen, koulutusvastuu alkaa 1.8.2015 alkaen.

Koko Suomen hammasteknikko-opiskelijoiden sisäänotossa on tauko vain vuonna 2014.

 

 

Tälle palstalle kootaan Turkuun liittyviä aiheita.


9.4.2016

Turun AMK kiinnosti hakijoita kevään yhteishaussa

Lukumääräisesti eniten hakijoita oli aiempien vuosien tapaan sosiaali- ja terveysalan sekä liiketalouden koulutuksiin.
Sosiaali- ja terveysalalla vetovoimaisimpia olivat hammasteknikon ja fysioterapeutin tutkinnot.

 

Lue lisää Turku AMK:n sivuilta

 


22.1.2016

AMK ja yliopisto yhteistyössä suun terveyden puolesta

Turun Sanomat kertoo Turun yliopiston ja AMK:n tekevän tiivistä yhteistyötä koskien hammasteknikkokoulutusta.
Järjestely on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen. "Koulutuksen kannalta verkosto yliopiston kanssa on kriittisen tarpeellinen meille", sanoo AMK:n rehtori Vesa Taatila.
Professori Pekka Vallittu Turun yliopistosta huomauttaa, että hammasteknikkojen ammatti on alkujaan syntynyt tarpeeseen ja tälläkin hetkellä lähes 300000 suomalaista saa joka vuosi käyttöönsä jonkin hammasteknikon valmistaman tuotteen.
Suomen hammasteknikkoseuran puheenjohtaja Ilkka Tuominen pitää haasteena sitä, että silta oppilaitoksen ja työelämän välillä saadaan pidettyä hyvänä.

Lähde: Suomen Hammaslääkärilehti / Mediaseuranta
22.1.2016 Turun Sanomat + liitteet (E-edition, PDF)

 


27.8.2015

Ensimmäiset HT-opiskelijat Turussa

27 hammasteknikko-opiskelijaa aloitti tänään Turku AMK:ssa.

 


13.4.2015

Hammastekniikka kiinnosti hakijoita kevään yhteishaussa

Ensimmäistä kertaa haettavissa olleeseen hammasteknikkokoulutukseen hakijoita oli 690. Aloituspaikkoja koulutuksessa on 25.

”Olen iloinen, että hakijat kokivat Turun AMK:n tänäkin vuonna kiinnostavana opiskelupaikkana, erityisen iloinen olen, että hakijat löysivät myös meille uuden hammasteknikkokoulutuksen.” sanoo Turun AMK:n rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila.

 

Lue lisää / Turku AMK

 


3.4.2015

Suunnittelusta koulutuksen aloitukseen

Uuden aloittaminen vaatii kovaa työtä. Tämä on huomattu Turun ammattikorkeakoulussakin (AMK), kun tieto hammasteknikkokoulutuksen alkamisesta tuli.
Hammasteknikkokoulutuksen suunnitteluun nimettiin Turun AMK:sta kolme henkilöä ja perustettiin asiantuntijatyöryhmä, jonka tärkeimpänä tavoitteena oli
koulutuksen opetussuunnitelman (OPS) luominen. Lisäksi työryhmän tuli miettiä tilaratkaisuja, tarvittavia laitteita, valintakokeita ja sisäänoton määrää.

Hammasteknikko-lehti HT 1 2015

Lue artikkeli

 


 25.2.2015

Hammasteknikkokoulutus alkaa syksyllä Turussa

Turun ammattikorkeakoulussa alkaa syksyllä uusi hammasteknikkokoulutus.
Turkuun muodostuu merkittävä suun terveydenhuollon kansallinen koulutuskeskittymä, sillä hammasteknikoita ei kouluteta missään muualla Suomessa.
Alalla on suuri eläkepoistuma, joten uusia hammasteknikoita tarvitaan.

Lue artikkeli sivulta 4-5

Turkuposti 1/2015

 


15.10.2014

Hammasteknikkokoulutuksen suunnittelu etenee Turussa

Turun ammattikorkeakoulussa syksyllä 2015 alkavan hammasteknikkokoulutuksen suunnittelu etenee. Koulutus annetaan
yhteistyössä muun muassa hammaslääkäri- ja suuhygienistiopiskelijoille annettavan opetuksen kanssa. Koulutuksessa annetaan
valmiudet modernien hammasteknisten valmistustekniikoiden osaamiselle ja samalla pyritään säilyttämään käytännön harjoittelu keskeisessä roolissa koulutusohjelmassa.

 

Hammasteknikko-lehti HT3 2014

Lue artikkeli

 


19.9.2014

Turun AMK Oy:llä on uusi johto ja uudet päälliköt

Koulutus- ja tutkimuspäälliköksi hammasteknikkokoulutukselle on valittu FT Ursula Hyrkkänen 1.1.2015 alkaen.

Kuntoutus ja terveysalan erityisalueet. Koulutukset: fysioterapia, toimintaterapia, bioanalytiikka, radiografia, suuhygienia, hammastekniikka

 

Katso lisää

 


27.2.2014

Hammasteknikkokoulutuksen suunnittelu aloitettu

Hammasteknikkokoulutus käynnistyy syksyllä 2015 Turun ammattikorkeakoulussa. Koulutuksen suunnittelu käynnistyy aloittamalla opetussuunnitelmatyö.

Turun ammattikorkeakoulu Oy

Aiheesta lisää myös seuraavassa Hammasteknikko -lehdessä!

 


14.2.2014

Turun AMK Oy:lle 2 miljoonaa erillisrahoitusta valtiolta

Osa valtionavustuksesta ohjautuu uutena aloitettavaan hammasteknikkokoulutukseen ja osa Lounais-Suomen ammattikorkeakoululiittoumalle yhteistyöhankkeisiin.

 

Lue lisää: TurkuAMK

 


16.12.2013

Hammasteknikoiden koulutus alkaa Turussa 1.8.2015

Hammasteknikko-lehti HT4 2013

 

Lue artikkeli

 


12.12.2013

Turun AMK Oy:lle toimilupa - hammasteknikkokoulutus alkaa

Turun AMK:n koulutusvastuisiin lisätty hammasteknikkokoulutus käynnistyy suunnitelmien mukaan syksyllä 2015.

 

Lue lisää!

 

Valtioneuvoston päätös Turun ammattikorkeakoulu Oy:n toimiluvasta

Valtioneuvosto on tänään päättänyt myöntää ammattikorkeakoulun toimiluvan Turun ammattikorkeakoulu Oy:lle
Hammasteknikko (AMK) (1.8.2015 lukien)

 

Päätös ammattikorkeakoulun toimiluvasta

 


10.12.2013

Yliopistot haluavat osia ammattikorkeakouluista

Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänäsen mukaan tavoitteena on "saada synergiat paremmin esiin" alkaen tilaratkaisuista ja päätyen ehkä koulutukselliseen yhteistyöhön esimerkiksi hammasteknikkojen koulutuksessa.

 

Helsingin Sanomat 10.12.2013

 


5.12.2013

SHtS -Kevätluentopäivät Turussa

Luentorunko julkaistu.

 

Katso tästä!

Lisätietoa myöhemmin...

 


1.10.2013

Hammasteknikkokoulutus Turun AMK:iin vuodesta 2017 alkaen?

Turussa järjestetään nykyisin hammaslääkärien, suuhygienistien ja hammashoitajien koulutusta. Hammasteknikkojen koulutuksen käynnistymisen myötä alueelle rakentuisi entistä vahvempi kansallinen koulutuskeskittymä, joka voitaisiin koota samalle kampusalueelle ja yhdessä alan johtavien yritysten kanssa. Koulutuksen toteuttamiseen on vahva asiantuntijuus, joka perustuu turkulaisten korkeakoulujen biomateriaaliosaamiseen ja hammaslääketieteen koulutukseen.

 

Tutka.pro

Hammaslääkärilehti

Turun Sanomat

Kaupunkimedia Aamuset

Yle Uutiset Turku

 


1.10.2013

Hammasteknikkojen koulutus ehkä Turkuun

Ammattikorkeakoulut karsivat koulutusohjelmiaan, kun valtio patistaa opinahjoja erikoistumaan

 

Helsingin Sanomat 1.10.2013

 


24.9.2013

Turussa kiinnostusta hammasteknikkokoulutukseen

Turun AMK:n vararehtori, dosentti Saara Lampelo sekä Turun Kliinisen Biomateriaalikeskuksen(TCBC) johtaja Prof. Ehl. Ht. Pekka Vallittu näkevät äärimmäisen tärkeänä hammasteknikkokoulutuksen jatkumisen ja koulutusyhteistyön hammaslääketieteen laitoksen kanssa, sekä sen että Turun ammattikorkeakoulu hakisi hammasteknikkojen koulutusvastuuta.

Hammasteknikkokoulutus sopisi suun terveydenhuollon koulutuksen keskittymänä profiloituneeseen Turkuun. Turussa on hammaslääkäri, suuhygienisti ja hammashoitajakoulutusta sekä hammashoidon biomateriaalitutkimusta ja kehitystä.