Haku (Huom! tämä hakukone ei hae Pdf -tiedostoista)

 


9.12.2016

 

11.11.2016

Nettisivut ja sähköpostit ovat hetken katkolla 10.12.2016

 

Suomen Hammasteknikkoseuran ja Hammaslaboratorioliiton nettisivut sekä hammasteknikko.fi päätteiset sähköpostit ovat suljetut 10.12.2016 klo 00:00 alkaen.

Katkon arvioitu kesto on noin 8 tuntia. Palveluiden odotetaan näin ollen palautuvan toimintaan klo 08:00 mennessä.

 


17.11.2016

Hammastekniikkapäivät, Odontologi 2016

Suomen Hammasteknikkoseuran Hammastekniikkapäivien kävijämäärä oli erinomainen.

Tänä vuonna SHtS -osallistujia oli upeat 303 henkilöä.

 

 


21.11.2016

Tekohymy julkaistu

 

Viimeisten Helsingistä valmistuneiden hammasteknikoiden luokkajulkaisu on julkaistu nyt myös sähköisenä!

 

Lue tästä luokkajulkaisu

 


17.11.2016

Valvira + AVI = Luova?


Reformiministerityöryhmä puolsi jatkovalmistelua siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan ja ohjauksen tehtävät kootaan aluehallintovirastoista ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta uuteen valtioneuvoston ministeriöiden yhteiseen lupa-, ohjaus- ja valvontavirastoon (työnimi Luova).


Reformiministerit linjasivat sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan uudistamista / STM Tiedote 14.11.2016

 


15.11.2016

Tekohampaiden tekijät ovat entistä harvemmassa - Imatralla toimii enää kolme erikoishammasteknikkoa

 

Hammasteknikoista ja erikoishammasteknikoista on tällä hetkellä pulaa jo lähes koko maassa.

On paljon mahdollista, että jatkossa hinnat karkaavat käsistä, jos kysyntä on valtavaa ja tekijöitä vähän, pelkää Suomen hammasteknikkoseuran puheenjohtaja Ilkka Tuominen.

Ennusteen mukaan vuonna 2035 nykyisistä työntekijöistä 40 % on eläköitynyt, sanoo Suomen hammasteknikkoseuran puheenjohtaja Ilkka Tuominen. Hänen mukaansa jo nyt Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ulkopuolella on huutava pula alan ammattilaisista. Alan koulutusta on supistettu viime vuosina. Tuomisen mukaan näyttää siltä, että rahapulan vuoksi koulutukseen on jälleen tulossa välivuosi.

 

Hammasproteesien valmistus on edelleen ennen muuta käsityötä. 3D-tulostus antaa vielä odottaa itseään. Työvälineistä eniten käytetään yhä veistä, käsiporaa ja siveltimiä. Jokainen suu on erilainen ja proteesi on muokattava juuri siihen sopivaksi. Tätä toimintaa ei voi viedä Kiinaan, tietää Jarkko Valokorpi.


Tekohampaiden tekijät ovat entistä harvemmassa  / 11.11.2016 Etelä-Saimaa

Hammasteknikoiden määrä vähenee ja palvelut kallistuvat / Suomen Hammaslääkärilehti / Mediaseuranta

 


1.11.2016

Palaute Ylelle Kuningaskuluttaja-ohjelmasta

Suomen Hammasteknikkoseuran puheenjohtaja Ilkka Tuominen antoi Ylelle palautetta Kuningaskuluttaja ohjelmasta sekä "Kovaa peliä tekareista" netti-artikkelista.

Kuningaskuluttaja-ohjelmassa 20.10.2016. Aihe käsitteli hammasproteesien ja purentakiskojen hintaa ja laatua.
Ilkka Tuominen jäi kuitenkin kaipaamaan ohjelmassa mainittua asioiden laadullista käsittelyä, pääasiassa ohjelman sisältö keskittyi hintojen vertailuun. Oman ongelmansa ohjelmaan toi asioiden sekoittaminen keskenään.
Ohjelman katsojalle jää täysin virheellinen käsitys suomalaisen hammasteknikon työn hintojen piilottelusta, sen ylihinnoittelusta, sisäpiirissä tapahtuvassa sopimisesta ja jopa toimintatapojen vanhanaikaisuudesta.

 

Lue palaute

 


20.10.2016

Tutkintapyyntö Lumi Dental Oy:stä

 

Hammasteknisen alan järjestöt ovat tehneet 18.10.2016 tutkintapyynnön poliisille Lumi Dental Oy:stä.

Taustoja:

 - Lumi Dental Oy valmistuttaa Kiinassa hammasproteeseja ja tuo ne maahan käytettäväksi yksilölliseen käyttöön tarkoitettuina lääkinnällisinä laitteina.

 - Valvira ja Aluehallintovirasto (AVI) on todennut, että Lumi Dental Oy:n toiminnassa ei synny potilasasiakirjoja eikä sillä ole palveluksessaan koulutettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

 - ...hammasteknikot suorittavat sellaisia keskimääräistä suurempia potilasvahinkoriskejä sisältäviä tehtäviä, että näiden ammattihenkilöiden ammattinimikkeiden ja tehtävien suojaaminen laillistamismenettelyllä on potilasturvallisuuden kannalta välttämätöntä. (HE 33/1994)

 

Hammasteknisellä alalla Valvira valvoo terveydenhuollon toimintaa valtakunnallisesti ja AVI:lla on pääasiallinen vastuu yksityisten terveyspalvelujen valvonnasta alueillaan. Hammaslaboratorion laitelainsäädännön valvonta kuuluu Valviraan terveysteknologian ryhmälle, mm. vaatimustenmukaisuusvakuutus ja laiterekisteri.

Valviralta saadun tiedon mukaan "valehammasteknikko"-asian tutkinta kuuluu poliisille.

Hammasteknisen alan järjestöt katsovat, että riittämättömällä koulutus- ja osaamistasolla valmistetut hammasproteesit saattavat vaarantaa Suomessa asuvien potilaiden terveyden. Suomessa hammasproteesien valmistusta koskevat lait ja säädökset tulisivat koskea myös Suomeen maahantuotavien hammasproteesien valmistusta, jotta potilaat saisivat asianmukaisen ja turvallisen hammasproteettisen laitteen suuhunsa. Hammastekninen ala kuuluu lakisääteisen potilasvakuutuksen piiriin, joten potilasvakuutusta ei voida myöntää yritykselle, jossa ei toimi terveydenhuollon ammattihenkilöä. Yksilölliseen käyttöön valmistetun Suomessa suuhun laitettavan hammasproteesin tai muun vastaavan laitteen valmistajan on annettava potilaalle sen vaatimustenmukaisuudesta vakuutus,  jonka voi vahvistaa allekirjoituksellaan sen valmistanut tai valmistusprosessissa mukana ollut Suomessa laillistettu hammasteknikko.


1. Syyllistytäänkö Lumi Dental Oy:ssa luvattomaan terveydenhuollon ammattihenkilön toimenharjoittamiseen?

- Laillistettu hammasteknikko saa suorittaa hammaslääkärin antamia hammasteknisiä töitä sekä irrotettavien hammasproteesien teknisiä korjauksia.Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettu asetus 17 §.

- Hammasteknikon toimen harjoittaminen Suomessa edellyttää terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 5 §:n mukaan Valviran hyväksymistä.

- Rikoslain 44 luvun 3 §:ssä kriminalisoidaan terveydenhuollon ammattihenkilönä toimiminen ilman laillista oikeutta.

2. Onko Lumi Dental Oy toiminut lain mukaisesti ETA-alueen ulkopuolelta tuotujen tullausasioiden suhteen?

3. Onko Lumi Dental Oy toiminut lain mukaisesti ETA-alueen ulkopuolelta tuotujen hammasproteesien arvolisäveroasioiden suhteen?
- Arvonlisäverolain 1 §:n mukaan arvonlisäveroa suoritetaan valtiolle liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä ja Suomessa tapahtuvasta tavaran maahantuonnista.
Arvonlisäverolain 36 §:n mukaan veroa ei kuitenkaan suoriteta hammasteknikon tai erikoishammasteknikon myymistä hammasproteeseista ja niihin kohdistuvista hammasteknisistä työsuorituksista.

4. Onko Lumi Dental Oy hammasproteeseja markkinoille saattaessaan toiminut terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010 säädetyn lain mukaisesti? (Vaatimustenmukaisuusvakuutus ja laiterekisteri)

5. Onko Lumi Dental Oy:llä lakisääteinen potilasvakuutus? Näkemyksemme mukaan potilasvakuutusta ei voida myöntää yritykselle jossa ei toimi terveydenhuollon ammattihenkilöä.

6. Onko Lumi Dental Oy suorittanut arvolisäveron suomessa tapahtuvasta hammasproteesien myynnistä? Näkemyksemme mukaan arvolisäverovapautuksen perusteena on hammasteknikon ammattinimike (1501/1993 36§ kohta 3)

 


5.10.2016 / Päivitetty 20.10.2016

Katso TV-ohjelma

Yle TV1 Kuningaskuluttaja -ohjelma to 20.10.2016 klo 20.00

Uusinnat maanantaina 24.10 klo 05.55 ja tiistaina 25.10 klo 16.20

"Purentakiskot ja hammasproteesit hankitaan usein ilman hintavertailua. Asia koskee satoja tuhansia suomalaisia."

 

Katso ohjelma Yle Areenassa!

 

Mikä satoja euroja maksava tuote? / Kuningaskuluttaja Facebook

Miksi hammasproteesien ja purentakiskojen hinta on hämärän peitossa?

Kovaa peliä tekareista /
proteeseja ja purentakiskoja valmistavat laboratoriot kampittavat uutta halpatoimijaa

 

Huomioithan myös artikkeleiden kommentit!

 


10.10.2016

Hammaslaboratorion dokumentaatiosta, sekä hammasteknikon oikeuksista ja velvollisuuksista

"Valvira on toukokuussa 2016 aloittanut pitkän tauon jälkeen hammaslaboratorioiden dokumentointivelvollisuustarkastuksia.
Dokumentointivelvollisuus perustuu lakiin 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista."


"Hammasteknikon tutkinto on ammattikorkeakoulututkinto, mutta ammatin toimenkuva on ainakin suurelle osalle yleisöstä melko tuntematon. Tässä artikkelissa avataan hammasteknikon oikeuksia, velvollisuuksia sekä roolia suunterveydenhuollossa yleisesti."

 

Lue lisää tästä!

 


23.9.2016

Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihankkeen palvelusetelikokeilun hankehakuun saapui 12 hakemusta

Kokeilujen tavoitteena on saada kokemuksia ja tietoa erilaisten toimintamallien käytöstä ja käyttää tätä tietoa valinnanvapausmallin ja sen lainsäädännön kehittämisessä. Tavoitteena on myös vahvistaa asiakaslähtöisyyttä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Asiakkaiden kokemukset ja palaute otetaan huomioon palveluiden kehittämisessä ja ohjauksessa. Lisäksi kehitetään valinnanvapautta tukevia tietojärjestelmiä sekä sähköisiä palveluja, joilla on mahdollista hakea ja vertailla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajia.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö / 22.4.2016 / Uutinen

 


13.9.2016

 Hammastekniikkapäivät, Odontologi 2016  24. - 26.11.2016

Sähköinen ilmoittautumislomake on avattu

Ohjelma

Ilmoittaudu tästä

 


13.9.2016

Alaleuan hampaattomuuden hoito implanttikiinnitteisellä kokoproteesilla kuuluu palveluvalikoimaan

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) hyväksyi kokouksessaan 30.8.2016 suosituksen alaleuan hampaattomuuden hoidosta implanttikiinnitteisellä kokoproteesilla.

 

Suositus: Implanttikiinnitteinen kokoproteesi alaleuan hampaattomuuden hoidossa

Tiedote 2.9.2016

 

 

Aiemmin aiheesta uutisoitua:

27.6.2016

Kommentoi suositusluonnosta: "Implanttikiinnitteinen kokoproteesi alaleuan hampaattomuuden hoidossa"

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) on kokouksessaan 26.5.2016 hyväksynyt alustavasti suositusluonnoksen ”Implanttikiinnitteinen kokoproteesi alaleuan hampaattomuuden hoidossa”. Ennen suosituksen lopullista hyväksymistä PALKO antaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden kommentoida luonnosta. Suositusluonnoksen ja taustamuistion löydät väliotsikon Liitteet alta. Ennen vastaamista tutustu sekä suositusluonnokseen että taustamuistioon.

 

Tästä kyselyyn

Lue Erikoishammasteknikkoliiton antamat kommentit

 


8.9.2016

Humpuukia vai ei: Kuorsauskiskolla eroon kuorsauksesta

Kuorsaajille kaupitellaan erilaisia suuhun laitettavia kuorsauskiskoja. Hammaslääkäriltä hankittavien kiskojen lisäksi tarjolla on myös halpaversioita. Esimerkiksi apteekeissa myydään muovista NukkuMatti-kiskoa. Se lupaa kuorsauksen vaimenevan ja hengityksen paranevan. ”Mainoslause ei fuskaa, sillä juuri tuosta kuorsaamisessa on kyse”, sanoo Turun yliopistollisen sairaalan erikoishammaslääkäri Jarkko Vuoriluoto. Kiskon teho perustuu siihen, että se muuttaa leuan asentoa. Vuoriluoto ei suosittele, että apteekeissa myytävää kuorsauskiskoa käytettäisiin yli kahta kuukautta. Kokeilun jälkeen kannattaa teettää hammaslääkärillä omiin mittoihin sopiva kisko. Asiassa kannattaa kääntyä yksityisen hammaslääkärin puoleen, sillä julkiselta puolelta räätälöityä kuorsauskiskoa on vaikea saada.Lähde:

Suomen Hammaslääkärilehden mediaseuranta / Kuluttaja 7.9.2016

 


18.8.2016

Med Group ostaa Qmedicalin

Sosiaali- ja terveysalan yritys Med Group ostaa erikoishammaslääkäripalveluihin keskittyneen Qmedicalin. Klinikalla on oma hammaslaboratorio (Qtec) sekä implanttikomponenttien maahantuonti (QT-Components).

 

Lue lisää: Med Group / 16.8.2016

 


27.6.2016

Kommentoi suositusluonnosta: "Implanttikiinnitteinen kokoproteesi alaleuan hampaattomuuden hoidossa"

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) on kokouksessaan 26.5.2016 hyväksynyt alustavasti suositusluonnoksen ”Implanttikiinnitteinen kokoproteesi alaleuan hampaattomuuden hoidossa”. Ennen suosituksen lopullista hyväksymistä PALKO antaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden kommentoida luonnosta. Suositusluonnoksen ja taustamuistion löydät väliotsikon Liitteet alta. Ennen vastaamista tutustu sekä suositusluonnokseen että taustamuistioon.

Aikaa kommentointiin on ilmeisesti 5.7.2016 asti. Suomen Hammasteknikkoseura pahoittelee aiheen myöhäistä uutisointia.

 

Tästä kyselyyn

Lue Erikoishammasteknikkoliiton antamat kommentit

 


10.6.2016

Hyvinvoinnin ja terveyden ministeriryhmä linjasi palvelusetelikokeilun käynnistämisestä

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajat asetetaan samalle viivalle ja mahdollistetaan pienten ja keskisuurten yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden osallistuminen palvelujen tuottamiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö / 9.6.2016 / Tiedote 88/2016

 

25.4.2016

Palvelusetelikokeilulla tietoa valinnanvapauden toteuttamiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää palvelusetelikokeilun osana hallituksen Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihanketta. Kokeilu tuottaa tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapautta koskevaan valmisteluun. Se toteutetaan kuntakokeiluna muutamassa, myöhemmin valittavassa kunnassa. Osana kokeilua kehitetään palvelutuottajien vertailun mahdollistavaa sähköistä palvelua.


Mediuutiset

Sosiaali- ja terveysministeriö / 25.4.2016 / Tiedote 57/2016

 


16.5.2016

Kiinassa valmistetaan hammasproteeseja romuteräksestä

 

Ongelma paljastui China Central TV:n tutkivassa tv-dokumenttiohjelmassa, jossa keskityttiin Cidu Zhongcheng Medical Supply Company -yritykseen sekä muihin yhtiöihin, kuten Beijing Beikou Dental Lab -hammaslaboratorioon.

"Käytämme romuterästä" kertoi beijingiläisen hammasproteesivalmistajan Cidu Zhongcheng Medical Supply Companyn työntekijä peitetehtävissä olleelle toimittajalle; toinen saman yrityksen työntekijä myönsi, että romuterästä käytetään laskemaan tuotantokustannuksia. Näiden säästötoimien ansiosta kotimaisen tuotannon tukemisesta on tullut entistä tärkeämpää, kun halutaan varmistua hammasproteesien korkelaatuisuudesta.

Ongelmallisten materiaalien lisäksi Cidu Zhongcheng vaikuttaisi käyttävän tuotteilleen erittäin kyseenalaisia sterilointiprosesseja. "Tuon töihin omat vanhat hammasharjani kotoa, ne joita en enää itse käytä", kertoi naispuolinen työntekijä, joka puhdisti valmiita proteeseja hammasharjalla. 

 

Lue tästä koko artikkeli (Hammasteknikko 2/2016)

Lähde: The Dental Laboratories Association - British Bitemark

Lue lisää / Epoch Times

 


4.5.2016

Onko hammasteknikon työt ulkoistettavissa ulkomaille?

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla) arvioi että hammas- ja apuvälineteknikon työt ovat vaikeasti siirrettävissä ulkomaille.

Noin 400 ammatin joukosta valtaosaa ei voi Etlan mukaan ulkoistaa tai ainakin se on vaikeaa. Ei-ulkoistettavia ammatteja ovat sellaiset, jotka vaativat jatkuvaa kontaktia ihmisten kesken.

Katso lista ammateista Yle / Uutiset 4.5.2016


"Monimutkaista ajattelua, etiikkaa, moraalia ja ihmisten välistä viestintää vaativat työt lisääntyvät kahden seuraavan vuosikymmenen aikana, todetaan Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen vuonna 2014 julkaistussa raportissa tietotekniikan vaikutuksista Suomen työllisyyteen."
Yle / Uutiset 13.1.2014

 


4.5.2016

Hammasteknikot ja erikoishammasteknikot Valviran ja Potilasvakuutuskeskuksen tilastoissa

Koska erikoishammasteknikoita ja hammasteknikoita ei löydy Potilasvakuutuskeskuksen eikä Valviran tilastoista, SHtS ja EHTL tekivät tietopyynnön.

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterin (Terhikki) perusteella hammasteknikoihin on vuosina 2012-2015 kohdistunut vain yksittäisiä valvontatoimenpiteitä. Vuonna 2012 hammasteknikkoon on kohdistunut yksi huomautus ja vuonna 2013 yksi kirjallinen varoitus. Hammasteknikoihin ei ole kohdistunut oikeuksien menetyksiä tai rajoituksia. Erikoishammasteknikoihin ei ole kohdistunut lainkaan valvontatoimenpiteitä.

Potilasvakuutuskeskukseen (PVK) tulee erikoishammasteknikon tai hammasteknikon työhön liittyviä ilmoituksia todella vähän. Hammasproteettisen hoidon vahinkojen vähäisen määrän selittää osaltaan se, että suurin osa hoitoon liittyvistä vahinkoilmoituksista kohdentuu hammaslääkärin toimintaan.


Vuosina 2005-2011 hammasteknikoihin ja erikoishammasteknikoihin kohdistuneet kantelu- ja muut valvontatapausten lukumäärät on julkaistu "SHtS Matrikkeli 2005-2015" kirjassa.


Valvira / Valvontatilastot

Potilasvakuutuskeskus / Tilastot ja tutkimukset


 


25.4.2016

Palvelusetelikokeilulla tietoa valinnanvapauden toteuttamiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää palvelusetelikokeilun osana hallituksen Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihanketta. Kokeilu tuottaa tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapautta koskevaan valmisteluun. Se toteutetaan kuntakokeiluna muutamassa, myöhemmin valittavassa kunnassa. Osana kokeilua kehitetään palvelutuottajien vertailun mahdollistavaa sähköistä palvelua.


Mediuutiset

Sosiaali- ja terveysministeriö / 25.4.2016 / Tiedote 57/2016

 


9.4.2016

Turun AMK kiinnosti hakijoita kevään yhteishaussa

Lukumääräisesti eniten hakijoita oli aiempien vuosien tapaan sosiaali- ja terveysalan sekä liiketalouden koulutuksiin.
Sosiaali- ja terveysalalla vetovoimaisimpia olivat hammasteknikon ja fysioterapeutin tutkinnot.

 

Lue lisää Turku AMK:n sivuilta

 


1.4.2016

Nyt kampanjoidaan suunterveydestä!

Suomalaisten suunterveydessä ja terveystottumuksissa on paljon parannettavaa.
Siksi Hammaslääkäriliitto aloittaa uudenlaisen kampanjan suunterveyden puolesta.

I love suu -kampanja käynnistyy 11.4.2016.

Kaikki suunterveyden sekä terveyden ja hyvinvoinnin puolesta toimivat organisaatiot ovat lämpimästi tervetulleita mukaan kertomaan kampanjasta sekä jakamaan I love suun sisältöjä eteenpäin omissa kanavissaan.

I Iove suu on Hammaslääkäriliiton valtakunnallinen suunterveyskampanja väestölle.
Painopiste on tavallisimpien suun sairauksien – karieksen ja parodontiitin – ennaltaehkäisyssä, varhaishoidossa ja omahoidossa sekä suomalaisten suunterveyden parantamisessa. Muistutamme myös suunterveyden merkityksestä yleisterveydelle.Kampanjan verkkosivut avataan 11.4. osoitteessa: www.ilovesuu.fi
Kampanjan Facebook-sivu on avattu 30.3.: www.facebook.com/ilovesuu

Kevään aktiivisin kampanja-aika ajoittuu huhti–toukokuulle. Kampanjointi suunterveyden puolesta jatkuu myös kevään jälkeen.
I love suun Facebook-sivulle päivitetään säännöllisesti uutta suunterveyssisältöä.
Lisätieto kampanjasta myös Hammaslääkäriliiton sivuilta: www.hammaslaakariliitto.fi tai viestinnästä: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Muista käydä tykkäämässä myös Hammaslääkäriliiton Facebook-sivusta ja seuraa kampanjaviestintää some-kanavissamme:
Facebook: www.facebook.com/hammaslaakariliitto
Twitter: www.twitter.com/suunvuoksi

 

 HUOM! Katso Erikoishammasteknikkoliiton jäsensivuilta, kuinka voit tilata maksutonta kampanjamateriaalia vastaanotollesi!

 


23.3.2016

Suun sisäinen taiteilija

Erikoishammasteknikko Pekka Juurikko, HammasPekkana tunnetuksi tullut, juhli viime viikolla 40 toimintavuottaan.

"Hammaslääkärit eivät opiskele kovinkaan paljon tekniikkaa, joten käytännössä hammasteknikot joutuvat opettamaan heitä tässä työssä. Olisi kaikkien etu, että he voisivat laittaa asiakkaalle lähetteen suoraan meille. Nykyinen laki ei salli sitä."
 

Uusimaa / Porvoo 20.3.2016

 


 18.3.2016

 

Turku AMK:n tiloissa järjestetyille Kevätluentopäivien luennoille osallistui ennätykselliset 112 henkilöä.

 


17.3.2016

Oral Hammaslääkärit Oyj laajentaa hammaslaboratoriotoimintaansa

Oral Hammaslääkärit Oyj laajentaa hammaslaboratoriotoimintaansa hankkimalla omistukseensa Hammaslaboratorio Lindent Oy:n osakekannan.

Lindentin perustaja EHT,HT Aki Lindén jatkaa kaupan jälkeen Oral Lindent Hammaslaboratorion toiminnan kehittämistä koulutus- ja kehityspäällikkönä. Hän siirtyy samalla kehittämään myös Oral Hammaslaboratorio Oy:n toimintaa ja osaamista etenkin esteettisen keramian alalla yhdessä hammaslaboratoriopäällikkö Markku Sinisalon kanssa.

 

Lue lisää / Oral

 


23.2.2016

Hammastekniikka kiinnostaa

Stadin ammattiopiston toimialarehtori Marko Aaltonen kertoo, että heillä riittää opiskelupaikkoja todennäköisesti kaikille hakijoille.
– Viime vuonna saimme kyllä kaikille halukkaille opiskelupaikan järjestettyä. Tietysti on tutkintoja, joita kaikki hakijat eivät pääse opiskelemaan, Aaltonen sanoo. Näitä ovat esimerkiksi ammattiopiston suoituimpiin hakupaikkoihin kuuluvat audiovisuaalinen viestintä, kosmetologi- ja hammaslaboranttiopinnot.

 

Yle Uutiset 23.2.2016

 


22.1.2016

AMK ja yliopisto yhteistyössä suun terveyden puolesta

Turun Sanomat kertoo Turun yliopiston ja AMK:n tekevän tiivistä yhteistyötä koskien hammasteknikkokoulutusta.
Järjestely on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen. "Koulutuksen kannalta verkosto yliopiston kanssa on kriittisen tarpeellinen meille", sanoo AMK:n rehtori Vesa Taatila.
Professori Pekka Vallittu Turun yliopistosta huomauttaa, että hammasteknikkojen ammatti on alkujaan syntynyt tarpeeseen ja tälläkin hetkellä lähes 300000 suomalaista saa joka vuosi käyttöönsä jonkin hammasteknikon valmistaman tuotteen.
Suomen hammasteknikkoseuran puheenjohtaja Ilkka Tuominen pitää haasteena sitä, että silta oppilaitoksen ja työelämän välillä saadaan pidettyä hyvänä.

Lähde: Suomen Hammaslääkärilehti / Mediaseuranta
22.1.2016 Turun Sanomat + liitteet (E-edition, PDF)

 


 

 Vanhat uutiset ja tiedotteet 2017

Vanhat uutiset ja tiedotteet 2016

Vanhat uutiset ja tiedotteet 2015

Vanhat uutiset ja tiedotteet 2014

Vanhat uutiset ja tiedotteet 2013

Vanhat uutiset ja tiedotteet 2011-2012